Prehliadka továrne

Spoliehajúc sa na platformu Čínskej akadémie vied spoločnosť vytvorila výskumný a vývojový tím zložený z lekárov a magistrov doma aj v zahraničí, ktorí sa už dlhé roky venujú relevantnému odbornému výskumu.

továreň
továreň
továreň
továreň
b840fdee1
00a354f22
da5b70c7
83bd95b22
ae579b2b2
0141d2e71